Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 4 lipca 2017 roku.
Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych (Art. 1 §1. Statutu).
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców pragnących doprowadzenia do powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla swoich dzieci, dlatego jednym z głównych celów statutowego działania jest “podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych”.
Powołany w wyborach Zarząd otrzymał zadanie stworzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia Wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej. Taki Wniosek został przygotowany i złożony dnia 29 września 2016 roku wraz z Projektem i wymaganymi Rozporządzeniem załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu. Niestety nieprzychylny Starosta odrzucił nasz wniosek. Przygotowanie Projektu dla tak młodej organizacji pozarządowej (zarejestrowanej 29.04.2015 r.), której jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie i darowizny (oraz dotacje), było przedsięwzięciem nader kosztownym (koszt projektu ok. 30 000 zł). Na sam Projekt musieliśmy zaciągnąć kredyt, który spłacaliśmy przez 3 lata i udało się to dzięki ogromnej pomocy finansowej wielu firm, instytucji i osób prywatnych (więcej w zakładce Darczyńcy).
Swoją działalność realizujemy z godnie z „Programem działania” uchwalanym corocznie przez Walne Zebranie Członków. W 2019 roku zrealizowana została „Zabawa karnawałowa” z prezentami od „Mikołaja”, wycieczka do Pacanowa, „Ognisko na zakończenie roku szkolnego”, „Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego”, „Zabawa andrzejkowa” oraz dobiegł końca projekt hipoterapii. Przy Stowarzyszeniu działa Klub Olimpiad Specjalnych „Burza” z co poniedziałkowymi treningami bowlingowymi. Dla wszystkich podopiecznych Stowarzyszenia organizujemy wspólny trening kręgli zakończany drobnym poczęstunkiem – i oczywiście z finałowym grudniowym turniejem z nagrodami. W lutym 2020 r. odbyła się „Zabawa karnawałowa” z prezentami od „Mikołaja”. Były nagrody za najciekawsze przebranie na zabawę w postaci koszulek z logo Stowarzyszenia i imieniem obdarowanego. Od stycznia wznowiliśmy zajęcia teatralne „W życiu jak w teatrze” oraz zajęcia na krytym basenie w każdą niedzielę. Przeprowadziliśmy hipoterapię w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Mielecki. Wystartowaliśmy w organizowanym corocznie konkursie ofert z projektem wycieczki do Świętej Lipki, Grunwaldu i Malborka w dniach 17-19 lipca 2020 r. W związku z koronawirusem zostały zawieszone wszystkie działania na okres od kwietnia do lipca 2020 r.(odwołano inscenizację Bitwy pod Grunwaldem). Od sierpnia została wznowiona hipoterapia i treningi bowlingowe, a od września zajęcia teatralne. Niestety kolejna fala zakażeń koronawirusem i obostrzenia wprowadzone przez Rząd spowodowały zawieszenie wszystkich działań od października aż do maja 2021 r. Dlatego też w grudniu tylko chodził „Mikołaj” z prezentami dla naszych podopiecznych ufundowany przez Klub Kibica Stali Mielec. Planujemy także w tym roku kontynuować przedsięwzięcia z roku 2020 jeśli tylko „koronawirus” na to pozwoli. Uzyskaliśmy dofinansowanie do wycieczki do Świętej Lipki, Grunwaldu i Malborka w dniach 16-18 lipca 2021 r. oraz bowling/kręgle od czerwca do sierpnia, które to projekty z powodzeniem zrealizowano i rozliczono.