WTZ

Jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność pożytku publicznego.  Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych (Art. 1 §1. Statutu).

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców pragnących doprowadzenia do powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej dla swoich dzieci, dlatego jednym z głównych celów statutowego działania jest “podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych”.

Powołany w wyborach Zarząd otrzymał zadanie stworzenia dokumentacji niezbędnej do złożenia Wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej. Taki Wniosek został przygotowany i złożony dnia 29 września 2016 roku wraz z Projektem i wymaganymi Rozporządzeniem załącznikami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz kopię wniosku w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Przygotowanie Projektu dla tak młodej organizacji pozarządowej (zarejestrowanej 29.04.2015 r.), której jedynym źródłem finansowania są składki członkowskie i darowizny (oraz dotacje, bo udało się uzyskać dofinansowanie projektu “Rumakiem przez świat” w 2015 i 2016 roku), było przedsięwzięciem nader kosztownym.

Władze Gminy Tuszów Narodowy, którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni, należały do pierwszych, którzy umożliwili nam wykonanie kroku w kierunku realizacji celu, dzięki Nim bowiem uzyskaliśmy lokal pod WTZ. Uzyskany w Dębiakach budynek wymagał jednak szeregu kosztownych ekspertyz. Na sam Projekt musieliśmy zaciągnąć kredyt, który będziemy spłacać przez najbliższe lata, a to nie koniec wydatków. Dzięki ogromnej pomocy finansowej wielu firm, instytucji i osób prywatnych (więcej w zakładce Darczyńcy) działamy już dwa lata, jednak skala przedsięwzięcia, jakim jest utworzenie WTZ, przerasta nasze dotychczasowe możliwości finansowe.

Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los osób niepełnosprawnych o wsparcie finansowe oraz o poparcie dla naszej inicjatywy utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach, miejscowości w Gminie Tuszów Narodowy. Bez Was nie damy rady, gdyż nasze działania ujawniły skalę problemu w Powiecie Mieleckim, ale także spotkały się ze stanowczym oporem ze strony władz Powiatu. Nasze zmagania o utworzenie WTZ trwają już ponad pół roku, a gdybyśmy otrzymali dofinansowanie, w każdej chwili mogliśmy wkroczyć na plac budowy.

Poniżej historia naszych zmagań o utworzenie WTZ:
14. czerwca 2016 – Rekomendacja Wójta Gminy Tuszów Narodowy
29. września 2016 – Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności WTZ
5 października 2016 – Prośba PCPR o uzupełnienie braków formalnych wniosku
14. października 2016 – Uzupełnienie braków formalnych wniosku
17. października 2016 – Pozwolenie na rozpoczęcie budowy. 7. listopada 2016 – Dziennik budowy
27. października 2016 – Protokół zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku
20. grudnia 2016 – Ocena wniosku i odpowiedź ze Starostwa Powiatowego – Wniosek nie może zostać przyjęty do dofinansowania
4. stycznia 2017 – Wniosek do Starostwa Powiatowego o ponowne przeanalizowanie budżetu na 2017 rok
7. lutego 2017 – Protokół z posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Niepełnosprawności
23. lutego 2017 – Stanowisko Powiatu w sprawie utworzenia WTZ

Więcej informacji o naszych działaniach możecie Państwo uzyskać tutaj:

nasza strona internetowa: www.otworzmyprzednimiswiat.org.pl
e-mail: kontakt@otworzmyprzednimiswiat.org.pl
facebook: https://www.facebook.com/otworzmyprzednimiswiat/

Polecamy również zakładkę “O nas”.

Numer naszego konta: Bank Zachodni WBK nr 53 1090 2750 0000 0001 3054 6079