Organy stowarzyszenia

logoZarząd Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat”

Prezes Zarządu: Jacek Piechota
Wiceprezes Zarządu: Ryszard Zalewski
Sekretarz Zarządu: Barbara Jaszcz
Skarbnik Zarządu: Renata Hyjek
Członek Zarządu: Anna Pomana

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Zbigniew Lasek
Członek Komisji Rewizyjnej: Małgorzata Knap
Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Adam Skrzypek

 

Członek Komisji Rewizyjnej powołany Uchwałą Nr KR 2/2018 zgodnie z  Art. 19 § 5 ust.6 Statutu do jednoosobowego reprezentowania Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim na cały okres kadencji Komisji Rewizyjnej – Pan Adam Skrzypek

ochrona danych osobowych – Jacek Piechota 508 032 008