Historia

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy rodziców niepełnosprawnych dzieci w celu zapewnienia możliwości dalszego kształcenia i rozwoju po zakończeniu edukacji w Mielcu.

Możliwości istniejącego w Mielcu WTZ nie zaspokały w tym momencie zapotrzebowania w tej dziedzinie i stało się to głównym motorem do stworzenia organizacji reprezentującej interesy naszych dzieci.

Dnia 6 grudnia 2014 r. w Chorzelowie odbyło się Zebranie Założycielskie, w którym wzięło udział 20 osób – założycieli Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat”.
logo
Zebranie powołało pierwszy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
1. Piechota Jacek – Prezes Zarządu
2. Augustyniak Jolanta – Wiceprezes Zarządu
3. Zalewski Ryszard – Wiceprezes Zarządu
4. Wiktor Irena – Skarbnik Zarządu
5. Jaszcz Barbara – Sekretarz Zarządu

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Chudzik Jerzy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Knap Małgorzata – Członek Komisji Rewizyjnej
Skrzypek Adam – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z ustawowymi wymaganiami Zebranie powołało Komitet Założycielski w składzie:
1. Augustyniak Jolanta
2. Piechota Jacek
3. Wiktor Irena
Zebranie Założycielskie uchwaliło Statut Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” i upoważniło Komitet Założycielski do dokonania niezbędnych czynności koniecznych do rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ukoronowaniem działalności Komitetu Założycielskiego było Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie w dniu 29.04.2015 r. o wpisie Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” do Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS: 0000555751.

Głównym celem działania Zarządu od momentu uzyskania wpisu do KRS są działania w celu utworzenia nowych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Powiecie Mieleckim.

W 2015, 2016 i 2018 r. udało się Zarządowi pozyskać środki i przeprowadzić projekt „Rumakiem przez świat”, w którym wzięło udział ponad 20 niepełnosprawnych. Od 2015 r. prowadziliśmy także zajęcia arteterapii uwieńczone występem pt. „W krainie czarów” podczas obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa oraz przedstawienie “Krótkie scenki i piosenki” w 2017 r. W 2016 i 2017 r. odbywały się również cotygodniowe zajęcia taneczne – choreoterapii. Od 2017 r. systematycznie prowadzimy treningi bowlinga na kręgielni “Legenda”.

Zarząd złożył również wnioski do FIO o wsparcie terapii tańcem oraz arteterapii, które przeszły pozytywnie etap oceny formalnej, ale niestety znalazły się na liście rezerwowej.

Z ostatniej chwili: Z ogromną radością informujemy, że od 4 lipca 2017 roku posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego i bardzo liczymy na wsparcie 1% podatku.