Cele i misja

logo
Celem Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” zgodnie z Art. 5 Statutu jest:

 1. Działalność na rzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego w stosunku do osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania należnych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawodawstwa zwykłego.
 2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnych, ich rodzinom i opiekunom w aktywnym uczestniczeniu we wszystkich sferach życia społecznego na każdym etapie ich życia.
 3. Podejmowanie działań zmierzających do tworzenia placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.
 4. Prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji leczniczej i społecznej we współpracy ze specjalistycznymi placówkami, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia.
 5. Reprezentowanie interesów dzieci, młodzieży, dorosłych niepełnosprawnych i ich rodzin.
 6. Kształtowanie świadomości społecznej ludzi zdrowych w celu przeciwdziałania izolacji osób niepełnosprawnych, integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z terenu działania Stowarzyszenia.
 7. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy.
 8. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosłych  z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich rodzin.

Naszą misją jest:

  • dbanie o godność i szczęście osób niepełnosprawnych, o ich miejsce w rodzinie oraz w społeczeństwie
  • wspieranie rodzin, aby były w stanie sprostać sytuacjom, które niesie wspólne życie z niepełnosprawnymi.

Pobierz dokument Cel i misja Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”