2017

Wykaz otrzymanych darowizn od osób prawnych w roku 2017

Informacja, o której mowa w art. 18 ust. 1f ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym

od osób prawnych (DZ.U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm.)

Darowizny pieniężne

L.p.

Nazwy osób prawnych

Adres

1.

LABORATORIUM I SKLEPY FOTO LAB S. BRYK

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

2.

ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

3.

ENERGIA EURO PARK
Sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

Darowizny rzeczowe

L.p.

Nazwy osób prawnych

Adres

1.

PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH

“EMPIS” Sp. z o.o.

39-300 Mielec ul. Targowa 9

Wykaz otrzymanych darowizn od osób fizycznych w roku 2017

Informacja, za zgodą ofiarodawców zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Darowizny pieniężne

L.p.

Imię i nazwisko

L.p.

Imię i nazwisko

1.

Czechura Dorota

17.

Piechota Jacek

2.

Hyjek Renata

18.

Płatek Beata

3.

Jaszcz Barbara

19.

Polak Ewa

4.

Kasprzak Krystyna

20.

Rokosz Małgorzata

5.

Knap Małgorzata

21.

Różycka Katarzyna

6.

Koceniak Elżbieta

22.

Różycki Patryk

7.

Konefał Danuta

23.

Rzosińska Anna

8.

Kruk Lidia

24.

Ryniewicz Sylwia

9.

Kuroń Maria

25.

Skrzypek Adam

10.

Kuzara Grzegorz

26.

Szczepanów Janina

11.

Kuzara Monika

27.

Tomków Marta

12.

Lasek Zbigniew

28.

Wiktor Irena

13.

Lubertowicz Piotr

29.

Witek Agnieszka

14.

Malaga Jadwiga

30.

Zalewski Ryszard

15.

Minorczyk Edyta

31.

Zięba Anna

16.

Piechota Agnieszka

32.

Zych Ewa

Darowizny rzeczowe

L.p.

Imię i nazwisko

1.

Jaszcz Barbara

2.

Piechota Jacek