Author: opns

Walne Zebranie Członków

Równolegle do “Zabawy choinkowej” w dniu 21.01.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. WZC przyjęło “Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017”, Sprawozdanie z realizacji “Programu działania na 2017 rok”, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, “Plan działania na 2018 rok” i “Preliminarz finansowy na 2018 rok” oraz Sprawozdanie  merytoryczne z działalności Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” za 2017 rok. W dalszej części przyjęto Statut z uwzględnionymi zmianami oraz zmniejszono wysokość składki członkowskiej od 1.01.2019 roku.

Zabawa choinkowa

21.01.2018.r  w restauracji Frezja odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci i osób niepełnosprawnych naszego stowarzyszenia.
W pięknej scenerii przy wesołej muzyce, którą zapewnił nam pan Kazimierz wszyscy bawili się wspaniale.
Był też Święty Mikołaj z workiem prezentów.
Upominki podopieczni naszego stowarzyszenia otrzymali dzięki dobroczyńcom i sponsorom.
Właściciele restauracji Frezja ofiarowali poczęstunek. Pyszną pizzę i napoje.
Było WSPANIALE!!!

Oto wszyscy nasi dobroczyńcy, dzięki którym udało się zorganizować taką wspaniałą zabawę (w kolejności alfabetycznej):

ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o.

ENERGIA EURO PARK Sp. z o.o.

FUDKOP A.K. FUDALI Spółka Jawna

RADO Sp. z o.o.

RESTEURACJA FREZJA Stanisław i Renata Wilk

TRANSMET Sp. z o.o.

Dziękujemy w swoim i naszych dzieci imieniu za Państwa Wielkie Serca i zrozumienie dla naszej działalności.

PROŚBA O 1% PODATKU

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w dniu 4 lipca 2017 roku (numer KRS: 0000555751).

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych (Art. 1 §1. Statutu).

Aby móc dalej działać, potrzebujemy Waszego wsparcia. Ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego, możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Numer naszego konta: Bank Zachodni WBK nr 53 1090 2750 0000 0001 3054 6079

Numer KRS: 0000555751

ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH, KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNY LOS NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Prośba o 1% podatku – druk do pobrania

Życzenia

Jak obyczaj każe stary,
według przodków naszej wiary,
Pragnę złożyć Ci życzenia
w dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta gwiazdka betlejemska, co przyświeca nam o zmroku,
Doprowadzi Cię do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku.

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej,rodzinnej atmosferze,samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

Turniej bowlingowy

W miesiącu październiku i listopadzie zorganizowaliśmy turniej bowlingowy na kręgielni ”Legenda”. Uczestnicy rywalizowali o najlepszy wynik na 3 torach. Była wspaniała zabawa, dużo śmiechu i radości.
Po poczęstunku pizzą, które są w tym lokalu naprawdę pyszne, wszyscy uczestnicy otrzymali wyjątkowe pamiątkowe medale i dyplomy z gratulacjami za dobry wynik i wspaniałą rywalizację na torze. To dla nich nie tylko zabawa, ale też forma rehabilitacji i integracji. Na ten rok zakończyliśmy rywalizację, a w przyszłym roku zaczniemy w lutym od spotkania treningowego. O terminie zawiadomimy telefonicznie wszystkich członków.
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu, mamy nadzieję w szerszym składzie na kręgielni.

Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego

23 września 2017r. na terenie pięknego obiektu sportowego w Czerminie odbyło się “Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego”, w którym wzięły udział dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie ze Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”. Ponieważ pogoda nas nie rozpieszczała, nie odbył się planowany mecz piłki nożnej. Za to przy muzycznych przebojach młodzież bawiła się świetnie. Były kiełbaski na gorąco oraz ciasteczka na słodko, kawa i herbata. Tym akcentem rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, rok wspólnego działania i wspólnych imprez. Dziękujemy wszystkim za udział oraz rodzicom za wspieranie i pomoc w organizacji imprezy. Darczyńcom dziękujemy z całego serca za wsparcie finansowe, dzięki Wam można zrobić wiele dla naszych dzieci i sprawić im odrobinę radości. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Status Organizacji Pożytku Publicznego

4 lipca 2017 roku został Stowarzyszeniu “Otwórzmy przed nimi świat” przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Po przeszło dwóch latach działalności pożytku publicznego wreszcie udało się uzyskać ten status. Wiąże się to z możliwością korzystania z 1% podatku, co w chwili obecnej pozwoli nam zachować płynność finansową w świetle konieczności spłaty kredytu zaciągniętego na poczet “Projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek warsztatów terapii zajęciowej”. Przed nami teraz nowe zadania.

Złożyliśmy Wniosek

W dniu 10 lipca 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” złożyli na ręce dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Pani Beaty Kardyś Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach. Jest to powtórny wniosek, tym razem dla 60 osób niepełnosprawnych, gdyż poprzedni złożony we wrześniu 2016 r. dla 45 osób został rozpatrzony negatywnie.
Następnie prezes zarządu złożył kopię wniosku na ręce wicestarosty Pani Marii Napieracz.
Mamy nadzieję, że zgodnie z §4.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) w pracach zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku będzie uczestniczył przedstawiciel jednostki zamierzającej utworzyć warsztat, czyli Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”.

Zobowiązujemy się bieżąco informować, w jaki sposób tym razem będzie rozpatrywany nasz wniosek, gdyż jest to bardzo ważna sprawa dla wszystkich niepełnosprawnych z terenu Powiatu Mieleckiego.

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dębiakach na uroczystość złożenia Wniosku Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej dnia 10 lipca 2017 roku o godzinie 11.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu. Wniosek zamierzamy uroczyście złożyć na ręce Pani Dyrektor PCPR Beacie Kardyś oraz o godzinie 12.00 w Starostwie na ręce Pana Starosty Zbigniewa Tymuły.
Liczymy, że Pani Dyrektor powoła zespół ds. oceny formalnej i merytorycznej, który naprawdę merytorycznie zajmie się naszym wnioskiem. W skład zespołu, mamy nadzieję, nie zostanie powołany przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudniony przez Powiat Mielecki zgodnie z naszym wcześniejszym żądaniem. Mamy także nadzieję, że w pracach zespołu będzie uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” w celu bieżącego wyjaśniania wątpliwości. Przekażemy także kopię ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) z zakreślonymi ustępami dotyczącymi zakresu oceny merytorycznej i formalnej dokonywanej przez zespół, gdyż mamy wrażenie, że poprzedni zespół nie
w pełni się z nim zapoznał i wniósł uwagi nie mające żadnego związku
z Rozporządzeniem, ale będące potem argumentami braku dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

O pełny nadzór nad prawidłowością oceny wniosku zwróciliśmy się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, Marszałka, wszystkich instytucji zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podkarpacia, których także zaprosiliśmy na uroczystość wręczenia Panu Staroście i Dyrektor PCPR wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Także bardzo nam zależy, aby wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich bliscy mieli bieżący dostęp do informacji o poszczególnych etapach realizacji wniosku. Dlatego zwróciliśmy się także do Parafii, z których pochodzą kandydaci na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębiakach
o bieżące informowanie wiernych na Mszy Św. o postępach w ocenie i realizacji naszego wniosku.

Ponownie złożymy Wniosek dotyczący dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach, tym razem dla 60 osób.