Author: opns

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego “Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

zakończyło inicjatywę o tytule “Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”.

Zorganizowano dwa ogniska: “Ognisko na zakończenie roku szkolnego” w dniu 22.06.2019 r.   i “Ognisko na powitanie roku szkolnego” w dniu 7 września 2019 r. Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania w celu aktywnego spędzenia czasu. Zorganizowano dwa ogniska na terenie obiektu sportowego w Czerminie; “Ognisko na zakończenie roku szkolnego” w dniu 22.06.2019 r. i “Ognisko na powitanie roku szkolnego” w dniu 7 września 2019 r.. W każdym uczestniczyło po około 30 osób niepełnosprawnych z rodzicami/opiekunami prawnymi. Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności  i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego oraz pozytywnie rywalizować. Wszystkie te atrakcje były dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocniło ich pewność siebie, pozytywnie wpłynęło na ich samopoczucie, rozwój i pozostawiło wiele radości, która u nich jest bezcenna.

“Rumakiem przez świat”

 

 

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

rozpoczyna w ramach otwartego konkursu ofert na zlecanie przez Powiat Mielecki w roku 2019 realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom

REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

inicjatywę o tytule
“Rumakiem przez świat”

 

Poprzez tę inicjatywę uczestnicy wezmą udział w zajęciach hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej. Główna część inicjatywy wykonana będzie na hipodromie w Woli Chorzelowskiej. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne, głównie intelektualnie, dla których udział w rehabilitacji i w rekreacji da możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego oraz pozytywną rywalizację.

Sprawozdanie z Wycieczki dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

zakończyło inicjatywę o tytule Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami  do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka      w Pacanowie”

 

Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Pacanowa wspólnie   rodzicami/opiekunami. „Bajkowy Świat” to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. Wyprawa rozgrywa się na wielu płaszczyznach interaktywności. Jest to również podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci zauważają podobieństwa i różnice między baśniowymi światami różnych narodów. Ekspozycja uczy przez zabawę i poznawanie baśniowych fabuł. Umacnia wiarę uczestnika w zwycięstwo dobra nad złem i nieuchronną karę dla tego co podłe i podstępne.

Zadanie zrealizowano w Pacanowie – wizyta w Bajkowym Świecie była dla uczestników wielkim przeżyciem, które dostarczyło pozytywnych efektów, radości i wrażeń. Odbiorcy zadania – dzieci/osoby niepełnosprawne  z rodzicami/opiekunami – cel zadania zrealizowali w 100 %.

 

 

Zadanie publiczne pod tytułem” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami  do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” z terminem realizacji  od dnia 17 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r. było współfinansowane przez      Prezydenta Miasta Mielca zgodnie z umową nr SSZ.525.1.16.2019 z dnia 17.06.2019 r.

 

” Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny “

 

 

 

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

rozpoczyna w ramach UPROSZCZONEJ OFERTY

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

inicjatywę o tytule
“Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”

 

Poprzez tę inicjatywę uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania w celu aktywnego spędzenia czasu oraz zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego oraz pozytywnie rywalizować. Zadanie publiczne będzie realizowane na terenie obiektu sportowego w Czerminie. Wszystkie te atrakcje będą dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocni ich pewność siebie, wpłynie na ich samopoczucie, rozwój i pozostawi wiele radości, która u nich jest bezcenna.

Zostanie zorganizowane:

“Ognisko na zakończenie roku szkolnego” dnia 22 czerwca oraz

“Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego” dnia 7 września 2019 r.

 

 

Zadanie publiczne pod tytułem

Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny

 z terminem realizacji  od dnia 19 czerwca do dnia         15 września 2019 r. jest współfinansowane przez       Zarząd Powiatu Mieleckiego

zgodnie z umową nr 39/2019/EK z dnia 13.06.2019 r.

 

Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Herb Mielca

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”
informuje:
rozpoczyna w ramach UPROSZCZONEJ OFERTY
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
inicjatywę o tytule
” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie”

Celem inicjatywy jest organizacja wycieczki do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Celem projektu jest przede wszystkim udział w rekreacji, ale także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Cele szczegółowe projektu to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych; wsparcie klasycznej rehabilitacji oddziaływaniem ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym; aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych; promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego.
Poprzez tę inicjatywę uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania wspólnie z rodzicami/opiekunami, złożą wizytę w Bajkowym Świecie, wezmą udział w warsztatach “Spotkania z bajką”, poznają historię Pacanowa. Wszystkie te atrakcje będą dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocni ich pewność siebie, wpłynie na ich samopoczucie, rozwój i pozostawi wiele radości, która u nich jest bezcenna. Wycieczka odbędzie się .

Zadanie publiczne pod tytułem” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” z terminem realizacji od dnia 17 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r. jest współfinansowane przez Prezydenta Miasta Mielca
zgodnie z umową nr SSZ.525.1.16.2019 z dnia 17.06.2019 r.

Andrzejkowe mikołajki

Grupa samopomocowa “Pomocnicy Mikołaja” informuje, że:

rozpoczyna w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacją Przestrzeń Lokalna

inicjatywę o tytule “Andrzejkowe mikołajki”

Celem inicjatywy jest organizacja zabawy andrzejkowej i spotkania z “Mikołajem” dnia 4 grudnia 2018 r.

Celem projektu jest przede wszystkim udział w rekreacji, ale także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Cele szczegółowe projektu to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych; wsparcie klasycznej rehabilitacji oddziaływaniem ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym; aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych; promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego.

Aktywne działania z osobami o podobnej charakterystyce, zabawa taneczna z rówieśnikami spowodują poczucie dowartościowania, a stosowane metody polegające na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym  i  społecznym będą  najskuteczniejszą terapią wspierającą klasyczną rehabilitację.

Także spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców w perspektywie poprawi jakość życia rodziny, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych.

Finałem Inicjatywy będzie zabawa andrzejkowa 4 grudnia 2018 r., w trakcie której “Mikołaj” wręczy uczestnikom upominki.

Patron: Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”

Bowling/kręgle – sport dla każdego

ulotka kregle

Grupa samopomocowa Zespół “Kula-zgadula” informuje, że:

rozpoczyna w ramach projektu pn.:Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacją Przestrzeń Lokalna
inicjatywę o tytule “Bowling/kręgle – sport dla każdego”

Celem inicjatywy jest przeprowadzenie dwóch treningów bowlingowych w miesiącu, poczynając od 19 września, a kończąc turniejem 12 grudnia 2018 r.
Poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowych uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego, pozytywnej rywalizacji. Aktywne działania z osobami o podobnej charakterystyce, zajęcia bowlingowe z rówieśnikami spowodują poczucie dowartościowania, a stosowane metody polegające na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym będą najskuteczniejszą terapią wspierającą klasyczną rehabilitację.

Natomiast spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców w perspektywie poprawi jakość życia rodziny, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest udział osób niepełnosprawnych w rywalizacji, a także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Finałem Inicjatywy będzie turniej 12 grudnia 2018 r. w którym za udział uczestnicy otrzymają w nagrodę pucharek.

Patron: Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”

Podziękowanie za 1 % podatku

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU.

Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali swój 1 procent podatku od dochodów za 2017 rok.
Otrzymane fundusze umożliwią sprawniejsze działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą organizację. Jesteśmy bardzo wdzięczni.
Dzięki Państwu możliwa będzie realizacja naszych celów i wypełnianie misji.

dziękujemy

Trening na kręgielni “Legenda”

W dniu 26.02.2018 r. młodzież i dzieci ze Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” spotkali się w  kręgielni LEGENDA . 17 przybyłych uczestników podzielono na trzy tory i rozpoczął się trening pod czujnym okiem rodziców. Wszyscy się wzajemnie dopingowali, a także pomagali sobie w zbijaniu kręgli. Oprócz rywalizacji była świetna zabawa, integracja z rówieśnikami, a także rehabilitacja i pokonywanie swoich ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością.

Na pierwszym torze obserwowaliśmy zaciętą walkę. Ania z Agnieszką cały trening szły ramię w ramię i na remisie zakończyły sparing. Na drugim torze o wygraną rywalizowało dwóch Patryków. Zwycięzca wygrał niewielką różnicą punktów. Trzeci tor i wygrana należał do Piotrka, który dzielnie się spisał.

Mieliśmy też wiernego kibica – Łukasza, który będąc po zabiegu operacyjnym, obserwował grę koleżanek i kolegów oraz zagrzewał ich z entuzjazmem do walki. Gy nasz czas na kręgielni dobiegł końca, trzeba było opuścić tory i LEGENDĘ. Jednak uczestnicy już domagają się kolejnych treningów.

To wielka radość dla rodzica patrzeć jak nasze dzieci są szczęśliwe i robimy wszystko, aby żyły w otoczeniu zdrowego społeczeństwa. Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.

Spektakl teatralny pt. “Zabawne scenki i piosenki”

2 lutego 2018 r. na scenie widowiskowej “Kany” młodzież z mieleckiego stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” wystąpiła w spektaklu teatralnym pt. “Zabawne scenki i piosenki”. Przedstawienie miało charakter wokalno-estradowy. Były to współczesne scenki komediowe z zabawnymi, dowcipnymi dialogami oraz popularne młodzieżowe piosenki popowe. Piękne, kolorowe kostiumy dobrze współgrały z tematem spektaklu. Były również wspólne piosenki, połączone z elementami tańca, oraz solowy popis taneczny Agnieszki Knap. Konferansjerkę w bardzo ciekawy sposób prowadził Patryk Różycki, który czuwał nad kolejnością poszczególnych punktów programu. Odbył się także wernisaż prac plastycznych przygotowanych przez młodzież, również na zajęciach z arteterapii.
Aktorzy występujący w spektaklu to: AGNIESZKA KNAP, AGNIESZKA PIECHOTA, PATRYK RÓŻYCKI, MIKOŁAJ ROKOSZ, PIOTR TOMKÓW, KAJA ZALEWSKA, ANNA ZIĘBA, ANNA LUBERTOWICZ, JUSTYNA i AGNIESZKA LASEK.
Aktorów dużymi brawami nagrodzili rodzice i zaproszeni goście.