Author: opns

Święta Lipka, Grunwald i Malbork

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 136/828/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego organizacjom  pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku  publicznego w 2021 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego "Lekcja historii: Święta Lipka, Grunwald, Malbork - śladami Władysława II Jagiełły"

Wielkanoc 2021

Wiarę w zmartwychwstanie niedowiarkom głosi

I o zmiłowanie Ojca w Niebie prosi.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Kiedy Wielka Noc nastanie,

 życzę Wam na Zmartwychwstanie

dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości

w dobrym sercu, w jasnej duszy

i niech wszystkie żale zagłuszy.

                                  Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”  

Nowy Rok 2021

Za nami trudny rok 2020 pełen strachu, niepewności, ale i rok pełen ludzkiej empatii i solidarności. Pomimo pandemii i ścisłych ograniczeń udało nam się zrealizować wiele programów, oczywiście zachowując środki ostrożności. To dzięki darczyńcom i ich wielkiemu sercu w postaci wpłat darowizn i odpisom 1% podatku mogliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym, które zmagają się na co dzień z chorobami, trudnościami i ograniczeniami spowodowanymi niepełnosprawnością. Hipoterapia, zajęcia bowlingowe na kręgielni oraz na krytym basenie to forma rehabilitacji, a zarazem uspołecznianie osób niepełnosprawnych w środowisku. Wraz z Nowym Rokiem otwieramy nową księgę zupełnie czystą, w której jak zapełnimy strony przez 365 dni zależy tylko od nas i Waszej okazanej pomocy. Nowy Rok 2021 to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym co nas czeka. Dziękując Wam za wspólnie przeżyty rok 2020 życzymy dużo optymizmu dla Was i wiary w lepsze jutro, a nade wszystko moc zdrowia. Prosimy pamiętajcie o nas w tym nowym 2021 roku.

Szczęśliwego Nowego Roku 2021

Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”

Mikołajki

Ho Ho Ho ! Dziś biało niebieski Mikołaj wraz z pomocnikami wyruszył na ulice naszego miasta w poszukiwaniu grzecznych dzieci i odwiedził osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia ” Otwórzmy przed nimi świat ” 
Cała akcja została  przeprowadzona w pełnej tajemnicy a radości było co nie miara. Zadowolenie, zaskoczenie, oraz uśmiech osób otrzymujących prezenty były  największą  nagrodą za zaangażowanie i poświęcony czas.
W Klubie ” Kibice Razem ” członkowie  Stowarzyszenia w podziękowaniu wręczyli przedstawicielom Klubu biało niebieską choinkę na nartach wykonaną przez nich na Warsztatach Terapii Zajęciowej .Dobro zawsze powraca. Dziękujemy w imieniu swoim i dzieci  za wspaniałą niespodziankę.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego “Rumakiem przez świat” 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opis wykonania zadania publicznego

Zakładany główny cel projektu został zrealizowany. Wśród otaczającego nas społeczeństwa upowszechnialiśmy pozytywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i wiedzę dotyczącą niepełnosprawności. Ponadto zostały zrealizowane cele szczegółowe projektu:

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego

– przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

– wsparcie  klasycznej  rehabilitacji  oddziaływaniem  ruchowym,  sensorycznym,  psychicznym  i społecznym poprzez zajęcia hipoterapii na łonie przyrody

– aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych

– przełamywanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych w otoczeniu

– przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

– tworzenie klimatu uznania wartości i doceniania wkładu osób niepełnosprawnych

– promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego

– spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Hipoterapia została zrealizowana przez Klub Jeździecki “Przedświt” w Chorzelowie na terenie stadniny Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.

  • Cykliczna  impreza  pod nazwą „Rumakiem przez świat” z udziałem 26 osób niepełnosprawnych z opiekunami i członkami rodzin zgodnie z listą uczestników,
  • 60 roboczogodzin hipoterapii

Zakładane główne działania zostały wykonane zgodnie z umową w okresie sierpień, wrzesień, październik. W sierpniu wykonano 4 zajęcia hipoterapii, we wrześniu 4 zajęcia oraz w październiku    2 zajęcia – co daje 100% wykonanych zajęć. Zajęcia prowadziło dwóch hipoterapeutów na dwóch koniach przez 3 roboczogodziny w trakcie jednych zajęć.

Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

Niepełnosprawni zamanifestowali swoją obecność, uświadomili otoczeniu, że są wśród nas i są takimi samymi ludźmi, mają takie same potrzeby, choć mniejsze możliwości realizacji tych potrzeb.

Włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego.

Integracja ze środowiskiem.

Udział w rekreacji, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego, pozytywna rywalizacja.

Spotkanie między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Dzięki zrealizowanemu projektowi poprawił się także stan rodzin, gdyż jeśli rodzina jest “zdrowa”, to wszystkie procesy rehabilitacji są znacznie skuteczniejsze.

VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych

Od 17.09 do 19.09 odbył  się VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych w Skarżysku Kamiennej gdzie 80 zawodników z całej Polski  walczyło na torze o miejsca medalowe. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych Podkarpackich  trenujący bowling w klubie “BURZA” działającym przy naszym Stowarzyszeniu wzięli udział w wydarzeniu sportowym. Patryk Jaszcz zdobył złoty medal w singlu i srebrny medal w deblu, a Michał Hyjek zdobył  brązowy medal w singlu i srebrny medal w deblu. Gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów i medali.

“Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę dzielny w swym wysiłku “

RUMAKIEM PRZEZ ŚWIAT – 2020

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

rozpoczyna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

współfinansowanego przez POWIAT MIELECKI

inicjatywę o tytule
“Rumakiem przez świat”

 Poprzez tę inicjatywę uczestnicy wezmą udział w zajęciach hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej. Główna część inicjatywy wykonana będzie na hipodromie w Chorzelowie. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne, głównie intelektualnie, dla których udział w rehabilitacji i w rekreacji da możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego oraz pozytywną rywalizację.

Hipoterapia prowadzona będzie w każdą sobotę od 8 sierpnia do 10 października 2020 roku w godzinach od 15.00 do 18.00. W związku z epidemią koronawirusa prosimy o zaopatrzenie się indywidualnie w kaski ochronne oraz zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk przed ćwiczeniami. Prosimy także o przybywanie na minimum 5 minut przed planowanym terminem hipoterapii, gdyż niestawienie się do momentu terminowego rozpoczęcia zajęć będzie traktowane jako rezygnacja z hipoterapii w danym dniu.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opis wykonania zadania publicznego

Zakładany główny cel projektu został zrealizowany. Wśród otaczającego nas społeczeństwa upowszechnialiśmy pozytywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i wiedzę dotyczącą niepełnosprawności. Ponadto zostały zrealizowane cele szczegółowe projektu:

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego

– przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

– wsparcie  klasycznej  rehabilitacji  oddziaływaniem  ruchowym,  sensorycznym,  psychicznym  i społecznym poprzez zajęcia hipoterapii na łonie przyrody

– aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych

– przełamywanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych w otoczeniu

– przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

– tworzenie klimatu uznania wartości i doceniania wkładu osób niepełnosprawnych

– promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego

– spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Hipoterapia została zrealizowana przez Klub Jeździecki “Przedświt” w Chorzelowie na terenie stadniny Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.

  • Cykliczna  impreza  pod nazwą „Rumakiem przez świat” z udziałem 26 osób niepełnosprawnych z opiekunami i członkami rodzin zgodnie z listą uczestników,
    • 60 roboczogodzin hipoterapii

Zakładane główne działania zostały wykonane zgodnie z umową w okresie sierpień, wrzesień, październik. W sierpniu wykonano 4 zajęcia hipoterapii, we wrześniu 4 zajęcia oraz w październiku    2 zajęcia – co daje 100% wykonanych zajęć. Zajęcia prowadziło dwóch hipoterapeutów na dwóch koniach przez 3 roboczogodziny w trakcie jednych zajęć.

Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

Niepełnosprawni zamanifestowali swoją obecność, uświadomili otoczeniu, że są wśród nas i są takimi samymi ludźmi, mają takie same potrzeby, choć mniejsze możliwości realizacji tych potrzeb.

Włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego.

Integracja ze środowiskiem.

Udział w rekreacji, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego, pozytywna rywalizacja.

Spotkanie między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Dzięki zrealizowanemu projektowi poprawił się także stan rodzin, gdyż jeśli rodzina jest “zdrowa”, to wszystkie procesy rehabilitacji są znacznie skuteczniejsze.

Ogólnopolski Festiwal Anny Dymnej “Albertiana 2020 “

Mielczanin Patryk Jaszcz został Laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Anny Dymnej “Albertiana 2020 “

Mielczanin Patryk Jaszcz został Laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Anny Dymnej “Albertiana 2020 “
Patryk Jaszcz członek naszego Stowarzyszenia brał udział w XX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “ALBERTIANA 2020” gdzie zajął I miejsce z IV regionu w Lublinie. Wykonał swój autorski utwór “Mielecki RapTon”. Nagrodą miał być występ finałowy 23 marca na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz nagroda indywidualna. Niestety Pandemia pokrzyżowała wszystkim plany. Ponieważ Patryk nie mógł przyjechać do Krakowa i wystąpić na scenie Teatru,telewizja przyjechała do niego na nagranie. To było cudowne przeżycie i wspaniała niespodzianka,dzieki której Patryk poczuł się kimś wartościowym i spełnił kolejne swoje marzenie. Dziękuję  za wspaniałą muzyczną przygodę Pani Annie Dymnej i wszystkim osobom zaangażowanym w tą Galę za ogromne serca jakie wkładacie w Waszą działalność oraz mojej mamie która mnie wspiera i jest największą fanką na moich występach. Dzięki też wsparciu Klubu “Kibice razem Stali Mielec” Patryk nagrał swoją pierwszą płytę.


Kocham to co robię i się nie poddaję bo zrobiłem wiele i będę robił stale …

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego “Rumakiem przez świat”

Zakładany główny cel projektu “Rumakiem przez świat” został zrealizowany. Wśród otaczającego nas społeczeństwa upowszechnialiśmy pozytywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i wiedzę dotyczącą niepełnosprawności. Ponadto zostały zrealizowane cele szczegółowe projektu:

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego

– przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

– wsparcie klasycznej rehabilitacji oddziaływaniem ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym  poprzez zajęcia hipoterapii na łonie przyrody

– aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych

– przełamywanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych w otoczeniu

– przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

– tworzenie klimatu uznania wartości i doceniania wkładu osób niepełnosprawnych

– promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego

– spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Dzięki zrealizowanemu projektowi poprawił się także stan rodzin, gdyż jeśli rodzina jest “zdrowa”, to wszystkie procesy rehabilitacji są znacznie skuteczniejsze.