Święta Lipka, Grunwald i Malbork
Posted on: 3 maja 2021
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Mieleckiego nr 136/828/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie  przyznania dotacji z budżetu Powiatu Mieleckiego organizacjom  pozarządowym na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku  publicznego w 2021 roku otrzymaliśmy dotację na realizację zadania publicznego "Lekcja historii: Święta Lipka, Grunwald, Malbork - śladami Władysława II Jagiełły"