Month: październik 2020

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego “Rumakiem przez świat” 2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Opis wykonania zadania publicznego

Zakładany główny cel projektu został zrealizowany. Wśród otaczającego nas społeczeństwa upowszechnialiśmy pozytywne postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych i wiedzę dotyczącą niepełnosprawności. Ponadto zostały zrealizowane cele szczegółowe projektu:

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

– włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego

– przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych

– wsparcie  klasycznej  rehabilitacji  oddziaływaniem  ruchowym,  sensorycznym,  psychicznym  i społecznym poprzez zajęcia hipoterapii na łonie przyrody

– aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych

– przełamywanie negatywnych stereotypów osób niepełnosprawnych w otoczeniu

– przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

– tworzenie klimatu uznania wartości i doceniania wkładu osób niepełnosprawnych

– promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego

– spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Hipoterapia została zrealizowana przez Klub Jeździecki “Przedświt” w Chorzelowie na terenie stadniny Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.

  • Cykliczna  impreza  pod nazwą „Rumakiem przez świat” z udziałem 26 osób niepełnosprawnych z opiekunami i członkami rodzin zgodnie z listą uczestników,
  • 60 roboczogodzin hipoterapii

Zakładane główne działania zostały wykonane zgodnie z umową w okresie sierpień, wrzesień, październik. W sierpniu wykonano 4 zajęcia hipoterapii, we wrześniu 4 zajęcia oraz w październiku    2 zajęcia – co daje 100% wykonanych zajęć. Zajęcia prowadziło dwóch hipoterapeutów na dwóch koniach przez 3 roboczogodziny w trakcie jednych zajęć.

Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego

Niepełnosprawni zamanifestowali swoją obecność, uświadomili otoczeniu, że są wśród nas i są takimi samymi ludźmi, mają takie same potrzeby, choć mniejsze możliwości realizacji tych potrzeb.

Włączenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, możliwość korzystania przez nich  z różnych form życia społecznego.

Integracja ze środowiskiem.

Udział w rekreacji, możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego, pozytywna rywalizacja.

Spotkanie między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców.

Dzięki zrealizowanemu projektowi poprawił się także stan rodzin, gdyż jeśli rodzina jest “zdrowa”, to wszystkie procesy rehabilitacji są znacznie skuteczniejsze.