RUMAKIEM PRZEZ ŚWIAT – 2020
Posted on: 29 lipca 2020

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

rozpoczyna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

współfinansowanego przez POWIAT MIELECKI

inicjatywę o tytule
“Rumakiem przez świat”

 Poprzez tę inicjatywę uczestnicy wezmą udział w zajęciach hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej. Główna część inicjatywy wykonana będzie na hipodromie w Chorzelowie. Grupą docelową są osoby niepełnosprawne, głównie intelektualnie, dla których udział w rehabilitacji i w rekreacji da możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowanie napięcia emocjonalnego oraz pozytywną rywalizację.

Hipoterapia prowadzona będzie w każdą sobotę od 8 sierpnia do 10 października 2020 roku w godzinach od 15.00 do 18.00. W związku z epidemią koronawirusa prosimy o zaopatrzenie się indywidualnie w kaski ochronne oraz zachowanie dystansu społecznego i dezynfekcję rąk przed ćwiczeniami. Prosimy także o przybywanie na minimum 5 minut przed planowanym terminem hipoterapii, gdyż niestawienie się do momentu terminowego rozpoczęcia zajęć będzie traktowane jako rezygnacja z hipoterapii w danym dniu.