Month: wrzesień 2019

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego “Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

zakończyło inicjatywę o tytule “Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”.

Zorganizowano dwa ogniska: “Ognisko na zakończenie roku szkolnego” w dniu 22.06.2019 r.   i “Ognisko na powitanie roku szkolnego” w dniu 7 września 2019 r. Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania w celu aktywnego spędzenia czasu. Zorganizowano dwa ogniska na terenie obiektu sportowego w Czerminie; “Ognisko na zakończenie roku szkolnego” w dniu 22.06.2019 r. i “Ognisko na powitanie roku szkolnego” w dniu 7 września 2019 r.. W każdym uczestniczyło po około 30 osób niepełnosprawnych z rodzicami/opiekunami prawnymi. Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności  i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego oraz pozytywnie rywalizować. Wszystkie te atrakcje były dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocniło ich pewność siebie, pozytywnie wpłynęło na ich samopoczucie, rozwój i pozostawiło wiele radości, która u nich jest bezcenna.