Sprawozdanie z Wycieczki dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
Posted on: 15 lipca 2019

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

zakończyło inicjatywę o tytule Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami  do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka      w Pacanowie”

 

Poprzez tę inicjatywę uczestnicy mieli możliwość wyjazdu do Pacanowa wspólnie   rodzicami/opiekunami. „Bajkowy Świat” to unikalna ekspozycja, łącząca najnowsze zdobycze technik multimedialnych z tradycyjnymi eksponatami muzealnymi. To stworzona specjalnie z myślą o dzieciach wspólna podróż przez baśniowe krainy – pełna obrazów, dźwięków, barw, zaskoczeń. W tej przygodzie pośrednikami między światem bajki a rzeczywistością są przewodnicy: Dzwoneczek, Czerwony Kapturek lub Królewna Śnieżka. Wszystko zaczyna się w Bajkowym Przedpokoju, potem zdarzenia nabierają tempa, zwłaszcza w zaczarowanym pociągu, który porywa pasażerów do świata wyobraźni. Wyprawa rozgrywa się na wielu płaszczyznach interaktywności. Jest to również podróż przez krainy geograficzne Europy, niosąca spotkanie z zamieszkującymi je stworami. Dzięki temu dzieci zauważają podobieństwa i różnice między baśniowymi światami różnych narodów. Ekspozycja uczy przez zabawę i poznawanie baśniowych fabuł. Umacnia wiarę uczestnika w zwycięstwo dobra nad złem i nieuchronną karę dla tego co podłe i podstępne.

Zadanie zrealizowano w Pacanowie – wizyta w Bajkowym Świecie była dla uczestników wielkim przeżyciem, które dostarczyło pozytywnych efektów, radości i wrażeń. Odbiorcy zadania – dzieci/osoby niepełnosprawne  z rodzicami/opiekunami – cel zadania zrealizowali w 100 %.

 

 

Zadanie publiczne pod tytułem” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami  do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” z terminem realizacji  od dnia 17 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r. było współfinansowane przez      Prezydenta Miasta Mielca zgodnie z umową nr SSZ.525.1.16.2019 z dnia 17.06.2019 r.