Month: czerwiec 2019

” Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny “

 

 

 

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

informuje:

rozpoczyna w ramach UPROSZCZONEJ OFERTY

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

inicjatywę o tytule
“Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny”

 

Poprzez tę inicjatywę uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania w celu aktywnego spędzenia czasu oraz zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego oraz pozytywnie rywalizować. Zadanie publiczne będzie realizowane na terenie obiektu sportowego w Czerminie. Wszystkie te atrakcje będą dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocni ich pewność siebie, wpłynie na ich samopoczucie, rozwój i pozostawi wiele radości, która u nich jest bezcenna.

Zostanie zorganizowane:

“Ognisko na zakończenie roku szkolnego” dnia 22 czerwca oraz

“Ognisko na rozpoczęcie roku szkolnego” dnia 7 września 2019 r.

 

 

Zadanie publiczne pod tytułem

Żegnamy stary i witamy nowy rok szkolny

 z terminem realizacji  od dnia 19 czerwca do dnia         15 września 2019 r. jest współfinansowane przez       Zarząd Powiatu Mieleckiego

zgodnie z umową nr 39/2019/EK z dnia 13.06.2019 r.

 

Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Herb Mielca

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”
informuje:
rozpoczyna w ramach UPROSZCZONEJ OFERTY
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
inicjatywę o tytule
” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie”

Celem inicjatywy jest organizacja wycieczki do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.
Celem projektu jest przede wszystkim udział w rekreacji, ale także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Cele szczegółowe projektu to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych; wsparcie klasycznej rehabilitacji oddziaływaniem ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym; aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych; promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego.
Poprzez tę inicjatywę uczestnicy będą mieli możliwość wyjazdu poza miejsce zamieszkania wspólnie z rodzicami/opiekunami, złożą wizytę w Bajkowym Świecie, wezmą udział w warsztatach “Spotkania z bajką”, poznają historię Pacanowa. Wszystkie te atrakcje będą dla uczestników wielkim przeżyciem, które wzmocni ich pewność siebie, wpłynie na ich samopoczucie, rozwój i pozostawi wiele radości, która u nich jest bezcenna. Wycieczka odbędzie się .

Zadanie publiczne pod tytułem” Wycieczka dzieci/osób niepełnosprawnych z opiekunami do Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” z terminem realizacji od dnia 17 czerwca do dnia 10 lipca 2019 r. jest współfinansowane przez Prezydenta Miasta Mielca
zgodnie z umową nr SSZ.525.1.16.2019 z dnia 17.06.2019 r.