Andrzejkowe mikołajki
Posted on: 13 listopada 2018

Grupa samopomocowa “Pomocnicy Mikołaja” informuje, że:

rozpoczyna w ramach projektu pn.: „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacją Przestrzeń Lokalna

inicjatywę o tytule “Andrzejkowe mikołajki”

Celem inicjatywy jest organizacja zabawy andrzejkowej i spotkania z “Mikołajem” dnia 4 grudnia 2018 r.

Celem projektu jest przede wszystkim udział w rekreacji, ale także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności. Cele szczegółowe projektu to: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; przyspieszenie procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych; wsparcie klasycznej rehabilitacji oddziaływaniem ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym; aktywizacji procesu organizowania się i współpracy osób niepełnosprawnych; promowanie postaw szacunku i tolerancji w codzienności życia społecznego.

Aktywne działania z osobami o podobnej charakterystyce, zabawa taneczna z rówieśnikami spowodują poczucie dowartościowania, a stosowane metody polegające na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym  i  społecznym będą  najskuteczniejszą terapią wspierającą klasyczną rehabilitację.

Także spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców w perspektywie poprawi jakość życia rodziny, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych.

Finałem Inicjatywy będzie zabawa andrzejkowa 4 grudnia 2018 r., w trakcie której “Mikołaj” wręczy uczestnikom upominki.

Patron: Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”