Bowling/kręgle – sport dla każdego
Posted on: 25 października 2018

ulotka kregle

Grupa samopomocowa Zespół “Kula-zgadula” informuje, że:

rozpoczyna w ramach projektu pn.:Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacją Przestrzeń Lokalna
inicjatywę o tytule “Bowling/kręgle – sport dla każdego”

Celem inicjatywy jest przeprowadzenie dwóch treningów bowlingowych w miesiącu, poczynając od 19 września, a kończąc turniejem 12 grudnia 2018 r.
Poprzez systematyczny udział w zajęciach sportowych uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności, rozładowania napięcia emocjonalnego, pozytywnej rywalizacji. Aktywne działania z osobami o podobnej charakterystyce, zajęcia bowlingowe z rówieśnikami spowodują poczucie dowartościowania, a stosowane metody polegające na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym będą najskuteczniejszą terapią wspierającą klasyczną rehabilitację.

Natomiast spotkania między rodzicami, wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości i kontaktów towarzyskich, możliwość odprężenia się, poprawa stanu psychicznego rodziców w perspektywie poprawi jakość życia rodziny, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych.

Celem projektu jest udział osób niepełnosprawnych w rywalizacji, a także upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Finałem Inicjatywy będzie turniej 12 grudnia 2018 r. w którym za udział uczestnicy otrzymają w nagrodę pucharek.

Patron: Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat”

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Regionalnymi Operatorami Projektu są:
Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszanie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
Stowarzyszanie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna”