Podziękowanie za 1 % podatku
Posted on: 16 sierpnia 2018

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1% PODATKU.

Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali swój 1 procent podatku od dochodów za 2017 rok.
Otrzymane fundusze umożliwią sprawniejsze działanie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, podopiecznych naszego Stowarzyszenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą organizację. Jesteśmy bardzo wdzięczni.
Dzięki Państwu możliwa będzie realizacja naszych celów i wypełnianie misji.

dziękujemy