Walne Zebranie Członków
Posted on: 6 lutego 2018

Równolegle do “Zabawy choinkowej” w dniu 21.01.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków. WZC przyjęło “Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017”, Sprawozdanie z realizacji “Programu działania na 2017 rok”, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, “Plan działania na 2018 rok” i “Preliminarz finansowy na 2018 rok” oraz Sprawozdanie  merytoryczne z działalności Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” za 2017 rok. W dalszej części przyjęto Statut z uwzględnionymi zmianami oraz zmniejszono wysokość składki członkowskiej od 1.01.2019 roku.