Month: styczeń 2018

PROŚBA O 1% PODATKU

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,

jesteśmy organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) w dniu 4 lipca 2017 roku (numer KRS: 0000555751).

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat” reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych (Art. 1 §1. Statutu).

Aby móc dalej działać, potrzebujemy Waszego wsparcia. Ponieważ jesteśmy organizacją pożytku publicznego, możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.

Numer naszego konta: Bank Zachodni WBK nr 53 1090 2750 0000 0001 3054 6079

Numer KRS: 0000555751

ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH, KTÓRYM NIE JEST OBOJĘTNY LOS NIEPEŁNOSPRAWNYCH O PRZEKAZANIE 1% PODATKU

Prośba o 1% podatku – druk do pobrania