Status Organizacji Pożytku Publicznego
Posted on: 11 grudnia 2017

4 lipca 2017 roku został Stowarzyszeniu “Otwórzmy przed nimi świat” przyznany status Organizacji Pożytku Publicznego. Po przeszło dwóch latach działalności pożytku publicznego wreszcie udało się uzyskać ten status. Wiąże się to z możliwością korzystania z 1% podatku, co w chwili obecnej pozwoli nam zachować płynność finansową w świetle konieczności spłaty kredytu zaciągniętego na poczet “Projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły na budynek warsztatów terapii zajęciowej”. Przed nami teraz nowe zadania.