Złożyliśmy Wniosek
Posted on: 11 lipca 2017

W dniu 10 lipca 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” złożyli na ręce dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Pani Beaty Kardyś Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach. Jest to powtórny wniosek, tym razem dla 60 osób niepełnosprawnych, gdyż poprzedni złożony we wrześniu 2016 r. dla 45 osób został rozpatrzony negatywnie.
Następnie prezes zarządu złożył kopię wniosku na ręce wicestarosty Pani Marii Napieracz.
Mamy nadzieję, że zgodnie z §4.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) w pracach zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku będzie uczestniczył przedstawiciel jednostki zamierzającej utworzyć warsztat, czyli Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”.

Zobowiązujemy się bieżąco informować, w jaki sposób tym razem będzie rozpatrywany nasz wniosek, gdyż jest to bardzo ważna sprawa dla wszystkich niepełnosprawnych z terenu Powiatu Mieleckiego.