ZAPROSZENIE
Posted on: 3 lipca 2017

ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dębiakach na uroczystość złożenia Wniosku Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej dnia 10 lipca 2017 roku o godzinie 11.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu. Wniosek zamierzamy uroczyście złożyć na ręce Pani Dyrektor PCPR Beacie Kardyś oraz o godzinie 12.00 w Starostwie na ręce Pana Starosty Zbigniewa Tymuły.
Liczymy, że Pani Dyrektor powoła zespół ds. oceny formalnej i merytorycznej, który naprawdę merytorycznie zajmie się naszym wnioskiem. W skład zespołu, mamy nadzieję, nie zostanie powołany przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudniony przez Powiat Mielecki zgodnie z naszym wcześniejszym żądaniem. Mamy także nadzieję, że w pracach zespołu będzie uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” w celu bieżącego wyjaśniania wątpliwości. Przekażemy także kopię ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) z zakreślonymi ustępami dotyczącymi zakresu oceny merytorycznej i formalnej dokonywanej przez zespół, gdyż mamy wrażenie, że poprzedni zespół nie
w pełni się z nim zapoznał i wniósł uwagi nie mające żadnego związku
z Rozporządzeniem, ale będące potem argumentami braku dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

O pełny nadzór nad prawidłowością oceny wniosku zwróciliśmy się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, Marszałka, wszystkich instytucji zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podkarpacia, których także zaprosiliśmy na uroczystość wręczenia Panu Staroście i Dyrektor PCPR wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Także bardzo nam zależy, aby wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich bliscy mieli bieżący dostęp do informacji o poszczególnych etapach realizacji wniosku. Dlatego zwróciliśmy się także do Parafii, z których pochodzą kandydaci na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębiakach
o bieżące informowanie wiernych na Mszy Św. o postępach w ocenie i realizacji naszego wniosku.

Ponownie złożymy Wniosek dotyczący dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach, tym razem dla 60 osób.