Month: lipiec 2017

Złożyliśmy Wniosek

W dniu 10 lipca 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” złożyli na ręce dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Pani Beaty Kardyś Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach. Jest to powtórny wniosek, tym razem dla 60 osób niepełnosprawnych, gdyż poprzedni złożony we wrześniu 2016 r. dla 45 osób został rozpatrzony negatywnie.
Następnie prezes zarządu złożył kopię wniosku na ręce wicestarosty Pani Marii Napieracz.
Mamy nadzieję, że zgodnie z §4.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) w pracach zespołu ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku będzie uczestniczył przedstawiciel jednostki zamierzającej utworzyć warsztat, czyli Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”.

Zobowiązujemy się bieżąco informować, w jaki sposób tym razem będzie rozpatrywany nasz wniosek, gdyż jest to bardzo ważna sprawa dla wszystkich niepełnosprawnych z terenu Powiatu Mieleckiego.

ZAPROSZENIE

ZAPRASZAMY
wszystkich zainteresowanych Warsztatami Terapii Zajęciowej w Dębiakach na uroczystość złożenia Wniosku Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej dnia 10 lipca 2017 roku o godzinie 11.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu. Wniosek zamierzamy uroczyście złożyć na ręce Pani Dyrektor PCPR Beacie Kardyś oraz o godzinie 12.00 w Starostwie na ręce Pana Starosty Zbigniewa Tymuły.
Liczymy, że Pani Dyrektor powoła zespół ds. oceny formalnej i merytorycznej, który naprawdę merytorycznie zajmie się naszym wnioskiem. W skład zespołu, mamy nadzieję, nie zostanie powołany przedstawiciel organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych zatrudniony przez Powiat Mielecki zgodnie z naszym wcześniejszym żądaniem. Mamy także nadzieję, że w pracach zespołu będzie uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” w celu bieżącego wyjaśniania wątpliwości. Przekażemy także kopię ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Dz.U.04.63.587 (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) z zakreślonymi ustępami dotyczącymi zakresu oceny merytorycznej i formalnej dokonywanej przez zespół, gdyż mamy wrażenie, że poprzedni zespół nie
w pełni się z nim zapoznał i wniósł uwagi nie mające żadnego związku
z Rozporządzeniem, ale będące potem argumentami braku dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

O pełny nadzór nad prawidłowością oceny wniosku zwróciliśmy się do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Wojewody, Marszałka, wszystkich instytucji zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi oraz wszystkich parlamentarzystów z regionu Podkarpacia, których także zaprosiliśmy na uroczystość wręczenia Panu Staroście i Dyrektor PCPR wniosku dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

Także bardzo nam zależy, aby wszyscy mieszkańcy, a w szczególności osoby niepełnosprawne i ich bliscy mieli bieżący dostęp do informacji o poszczególnych etapach realizacji wniosku. Dlatego zwróciliśmy się także do Parafii, z których pochodzą kandydaci na uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych w Dębiakach
o bieżące informowanie wiernych na Mszy Św. o postępach w ocenie i realizacji naszego wniosku.

Ponownie złożymy Wniosek dotyczący dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej w Dębiakach, tym razem dla 60 osób.

Grill w Czerminie

W sobotę 27.05.2017r.na terenie pięknego obiektu sportowego w Czerminie odbył się grill na zakończenie roku,w którym wzięli udział dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich opiekunowie ze Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat”. Odbył się mecz piłki nożnej,zawody w celnym rzucaniu do tarczy pod okiem rodzica,gra w bule oraz zabawy i tańce w rytm puszczanych utworów muzycznych. Wszyscy zmęczeni posilili się własnoręcznie upieczonymi kiełbaskami,były też ciasteczka na słodko oraz kawa, herbata i napoje. Na zakończenie imprezy dzieci i młodzież wręczyły po symbolicznej róży mamusiom z okazji ich pięknego święta Dnia Matki.Dziękujemy wszystkim za wspaniały wspólnie spędzony rok 2017r. czas oraz za inicjatywy i pomoc w spotkaniach. Darczyńcom dziękujemy z całego serca za wsparcie finansowe,dzięki Wam można zrobić dla naszych dzieci wiele. , bez Waszej hojności nie byłoby możliwe nasze działanie.