Month: maj 2017

Walne Zebranie Członków 2017


W dniu 24.04.2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków (WZC) w Mielcu w Kręgielni Legenda ul. Powstańców Warszawy 2 (podziemia basenu MOSiR na os. Smoczka).

WZC przyjęło Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok i Sprawozdanie z realizacji Programu działania na 2016 rok. Ważnym dla nas krokiem jest fakt, że WZC postanowiło także wystąpić do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego i zobowiązało Zarząd do przygotowania i złożenia wymaganej przepisami dokumentacji.

Równolegle do obrad WZC nasi podopieczni trenowali do turnieju bowlingowego, który zamierzamy zorganizować w połowie maja bieżącego roku 🙂

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi podczas Walnego Zebrania Członków Sprawozdaniami:

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” za 2016 rok