Month: Listopad 2016

Posiedzenie Zarządu Powiatu Mieleckiego

W dniu 9.11.2016 r. nasi przedstawiciele, Prezes i Wiceprezes Zarządu, wzięli udział w posiedzeniu Zarządu Powiatu Mieleckiego. Zostaliśmy zaproszeni na czas rozpatrywania Wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów utworzenia i funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Dębiakach. Po burzliwej dyskusji Starosta Powiatowy zdecydował, że w związku z faktem, iż środki otrzymywane z PFRON z ledwością wystarczają na bieżącą działalność, wystąpi do Ministerstwa o dodatkowe fundusze, które będą mogły zostać przeznaczone na ten cel.

Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na pewne fakty. Porównując dane statystyczne sąsiadujących z naszym województwach, średnia mieszkańców przypadających na jeden Warsztat Terapii Zajęciowej wynosi:
w małopolskim – na około 50 tys. osób,
w świętokrzyskim – na około 49 tys. osób,
w lubelskim – na około 39 tys. osób,
natomiast w województwie podkarpackim na jeden WTZ przypada aż 60 tys. osób.

Co więcej,  w naszym   liczącym   136   tysięcy   mieszkańców  powiecie  jest  tylko  jeden  WTZ, co  daje  średnią 1 WTZ  na 136 tys. mieszkańców. Wynik ten plasuje nas na szarym końcu nie tylko w naszym województwie, ale i w kraju.

wykres

Wg danych statystycznych z 2014 r. w naszym kraju 16 % społeczeństwa z różnych przyczyn i w różnym stopniu dotknięte jest niepełnosprawnością. Posługując się tymi statystykami, możemy szacować, że w naszym powiecie żyje prawie 22 tys. mieszkańców niepełnosprawnych, z czego ponad połowa jest w wieku produkcyjnym, a więc wieku aktywności zawodowej. Tak więc dla około 11 tys. niepełnosprawnych z różnych przyczyn dostępne są tylko: 1 Zakład Aktywności Zawodowej, 3  Środowiskowe Domy Samopomocy i 1 Warsztat Terapii Zajęciowej. Placówki te oferują miejsca w sumie dla około 200 osób. I teraz nasuwa się pytanie: dokąd mogą się udać pozostałe osoby? 

Ten smutny wywód zakończymy jednak pozytywną myślą, wynikłą ze złożonej nam obietnicy. Liczymy na to, że przychylne mieszkańcom Starostwo Powiatowe zrobi wszystko, aby zaspokoić ich istotne potrzeby. Jesteśmy wdzięczni za podejmowane działania i mamy nadzieję, że przyniosą one oczekiwane rezultaty. Pamiętać należy także, że placówka ta nie tylko stworzy miejsce rehabilitacji społecznej i zawodowej dla podopiecznych WTZ, ale także dodatkowe miejsca pracy i nie będzie również obojętna wobec potrzeb miejscowej społeczności.

Ważny tydzień

Ubiegły tydzień obfitował w istotne dla Stowarzyszenia wydarzenia.
W poniedziałek 23.10.2016 r. otrzymaliśmy informację, że po uzupełnieniu braków formalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu powołany został Zespół do merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu.

We wtorek 24.10.2016 r. przedstawiciele Zarządu byli u Starosty Powiatowego w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach z informacją, że wszystkie braki formalne zostały uzupełnione i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło merytoryczna ocenę wniosku. Zostaliśmy ciepło przyjęci w Starostwie.
W środę 25.10.2016 r. otrzymaliśmy Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o zmianie adresu siedziby na Dębiaki 46, 39-333 Sarnów oraz o przyjęciu zmian w Statucie.
Serdecznie dziękujemy firmom, które odpowiedziały na nasze prośby o wsparcie działań zmierzających do otwarcia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach. Wielkie wyrazy wdzięczności należą się (w kolejności alfabetycznej) Firmom:
ANKOL SP. Z O.O.
CMT-TECH Bogdan Duszkiewicz
FCA SP. Z O.O.
FORMAPLAN KOMPONENTY SP. Z O.O.
MARKPOL USŁUGI TRANSPORTOWE
P.W. R&S RĄCZKA SPÓŁKA JAWNA
SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA OST
Dzięki ich pomocy mogliśmy opłacić koszty przyłącza elektrycznego w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębiakach.

 

 

 

 

 

Źródło zdjęcia na miniaturze: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMielec-starostwo.jpg