Składamy wniosek o dofinansowanie WTZ
Posted on: 3 października 2016

Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29.04.2015 r. i głównym jego celem jest utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Władze Gminy Tuszów Narodowy przekazały nam budynek nieczynnej szkoły podstawowej w Dębiakach. Rozpoczęliśmy prace nad stworzeniem dokumentacji projektowej niezbędnej do wniosku, a także podjęliśmy działania, by dotrzeć do możliwie jak największej liczby osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Tuszów Narodowy i okolicznych gmin.

W tym miejscu chcieliśmy podziękować za wspieranie naszych działań Wójtowi Panu Andrzejowi Głazowi oraz Pani Sekretarz Renacie Paterak. Wielkie wyrazy wdzięczności winni jesteśmy Kierownikowi Gminnego Zakładu Aktywności Zawodowej Panu Tomaszowi Flisowi oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym Pani Marzenie Rabiniak-Sikorze za pomoc w dotarciu do kandydatów do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Chcemy też podziękować za taką sama pomoc Pani Małgorzacie Wałek, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jadwigi Królowej oraz Panu Władysławowi Betlejowi, Prezesowi Rejonowego Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Mielcu.

Kosztowało nas to trzy miesiące intensywnej pracy i wreszcie złożyliśmy “Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” wraz z dokumentacja projektową i załącznikami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Dla nas jest to wielkie wydarzenie i bardzo liczymy na przychylność władz w tym względzie, gdyż nie zdawaliśmy sobie sprawy ze skali zapotrzebowania na taka formę aktywizacji społecznej i zawodowej.

składamy wniosek

sskładamy wniosek

składamy wniosek

składamy wniosek