Dobre wiadomości
Posted on: 1 lipca 2016

Oto nasza historyczna chwila 🙂
Wójt Gminy Tuszów Narodowy – Pan Andrzej Głaz oraz Skarbnik Gminy – Pani Bronisława Zięba podpisali umowę o nieodpłatnym użyczeniu nieruchomości położonej w miejscowości Dębiaki po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby naszej – Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” – działalności statutowej w celu realizacji projektu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ze strony stowarzyszenia umowę podpisali Prezes Jacek Piechota i Wiceprezes Ryszard Zalewski w obecności Sekretarz Gminy – Renaty Paterak oraz Sekretarz stowarzyszenia Pani Barbary Jaszcz i Sołtysa Dębiaków Pana Jana Steca. Całe to wydarzenie dokumentował fotograficznie Patryk Jaszcz.

podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy