Month: lipiec 2016

Zakończenie roku


18 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie naszych członków. Oprócz ważnego punktu programu tego dnia, jakim było Walne Zebranie (o czym słów kilka tutaj), nasi podopieczni wzięli udział w zajęciach hipoterapii pod czujnym okiem terapeutek, natomiast rodzice mieli czas, by powspominać miniony rok działania, wymienić się doświadczeniami i pomysłami, a także podyskutować na temat przyszłości – zarówno tej bliższej, jak i tej dalszej.

Był to dzień podsumowań i snucia planów na przyszłość. Przed nami wakacje – będziemy zbierać siły na nadchodzące wraz z nowym rokiem szkolnym wyzwania.

Dobre wiadomości

Oto nasza historyczna chwila 🙂
Wójt Gminy Tuszów Narodowy – Pan Andrzej Głaz oraz Skarbnik Gminy – Pani Bronisława Zięba podpisali umowę o nieodpłatnym użyczeniu nieruchomości położonej w miejscowości Dębiaki po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby naszej – Stowarzyszenia “Otwórzmy przed nimi świat” – działalności statutowej w celu realizacji projektu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ze strony stowarzyszenia umowę podpisali Prezes Jacek Piechota i Wiceprezes Ryszard Zalewski w obecności Sekretarz Gminy – Renaty Paterak oraz Sekretarz stowarzyszenia Pani Barbary Jaszcz i Sołtysa Dębiaków Pana Jana Steca. Całe to wydarzenie dokumentował fotograficznie Patryk Jaszcz.

podpisanie umowy

podpisanie umowy

podpisanie umowy