Pierwsze prace ruszyły
Posted on: 20 czerwca 2016

W dniu 15 czerwca byliśmy obejrzeć budynek po byłej szkole w Dębiakach. Towarzyszył nam Pan Andrzej Wiktorowski, który zobowiązał się wykonać projekt instalacji elektrycznej, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni. W czasie wizyty Pan Wiktorowski dokumentował fotograficznie stan przyłączy elektrycznych.

Chcieliśmy także podziękować Panu Piotrowi Wiechowskiemu za wykonanie planów na potrzeby projektu oraz Panu Lucjanowi Gładyszowi za wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej spełnienia przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

przyłącza