Z ostatniej chwili
Posted on: 13 czerwca 2016

Szanowni Państwo! Z ogromną radością informujemy, że podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy (13.06) przekazano nam lokal w Dębiakach, w którym mieścić się będą Warsztaty Terapii Zajęciowej. Przed nami kolejne wyzwania – pierwszym z nich będzie dostosowanie budynku, w którym niegdyś mieściła się szkoła podstawowa, do potrzeb osób niepełnosprawnych, przyszłych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Radzie Gminy Tuszów Narodowy za okazane wsparcie i życzliwe przyjęcie.

Stowarzyszenie “Otwórzmy przed nimi świat” powstało z inicjatywy grupy rodziców osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia dalszej możliwości rozwoju młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną po zakończeniu edukacji – jest organizacją reprezentującą ich interesy, której głównym zadaniem stało się stworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ).

Celem WTZ jest aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wiedząc, że władze Gminy Tuszów Narodowy są bardzo przychylne organizacjom pozarządowym, których celem jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, zwróciliśmy się o przekazanie nam budynku nieczynnej szkoły w Dębiakach w celu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Radni nas nie zawiedli i dzięki ich życzliwości jesteśmy o krok bliżej założonego celu.